Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ημερίδα για τον Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία:
5/2/2013

Η  ΓΓΕΤ αναγγέλλει  την διοργάνωση ημερίδας σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος Πλαισίου  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, Τεχνολογική  Ανάπτυξη και την Καινοτομία 2014-2020 (Ορίζοντας  2020).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις  5 Φεβρουαρίου 2013  στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και προσκαλούμε  όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης λόγω συνέργειας του Ορίζοντα 2020 με τα διαρθρωτικά ταμεία καλούνται να συμμετάσχουν στην ημερίδα και  εκπρόσωποι  εθνικών και περιφερειακών αρχών αρμόδιοι για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Πλαισίου, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα σε επίπεδο Συμβουλίου, θα γίνει από τον  Γενικό Διευθυντή  Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης  της Ε. Επιτροπής, κ. Robert-Jan Smits και τον Διευθυντή της ΓΔ ΕΤΑ&Κ, με αρμοδιότητα το Πρόγραμμα Πλαίσιο και τις σχέσεις της Ε. Επιτροπής με το Συμβούλιο και το Ε. Κοινοβούλιο,  κ. Jack Metthey.

Την συζήτηση θα συντονίσει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, καθηγ. κ. Βασίλης Μάγκλαρης.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της ημερίδας

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, δεν απαιτείται προεγγραφή.

Πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και  το περιεχόμενο του Ορίζοντα 2020  στο δικτυακό κόμβο της ΓΓΕΤ:  http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=22_Horizon2020Dec12

Πληροφορίες:
M. Κουτροκόη, 210-7458101,  mkoutr [at] gsrt.gr
A. Τσιλιάνου,  210-7458093,  atsi [at] gsrt.gr
 

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ (http://webcast.grnet.gr/) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) από τη διεύθυνση: http://live.grnet.gr/diavlos/
Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ για να λαμβάνετε εβδομαδιαίες ειδοποιήσεις για πολλές άλλες ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων από σημαντικούς πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0