Μενού Επιλογών

Οργάνωση Ημερίδας στις 18 Μαρτίου 2016 για τις δραστηριότητες και τις προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας/ΕΙΤ με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα) για τον τρόπο συμμετοχής τους

Ημερομηνία:
18/2/2016

Η ΓΓΕΤ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) οργανώνει στις 18-3-2016 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ημερίδα για την  ενημέρωση-παρακίνηση της ελληνικής συμμετοχής στις δραστηριότητες-χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας,  οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία τον Ορίζοντα 2020 με το ποσό των  2,35 δισ. €.

Διαβιβάζουμε συνημμένα το σχέδιο του  προγράμματος της ημερίδας (δείτε το σχέδιο προγράμματος)  και σημειώνουμε τα εξής:

Ι. Από την ίδρυση του ΕΙΤ το 2008 ως σήμερα έχει  χρηματοδοτηθεί η δημιουργία και η λειτουργία πέντε KICs, στις εξής θεματικές περιοχές και κράτη-μέλη:

1. KIC για Ψηφιακή ΕΙΤ/τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών: Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία

2. KIC για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και προσαρμογή: Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία

3. KIC για βιώσιμη Ενέργεια: Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία

4.KIC για την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση: Σουηδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρες (Κοινό co-location κέντρο Ολλανδίας-Βελγίου)

5. KIC για Πρώτες ύλες: Φινλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Πολωνία

Εκ των ανωτέρω τα τρία πρώτα KICs δημιουργήθηκαν το 2010 και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ στον Ορίζοντα2020, ενώ τα δύο τελευταία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΕΙΤ με πόρους του Ορίζοντα2020.

ΙΙ. Η τρέχουσα  προκήρυξη υποβολής προτάσεων  (με καταληκτική ημερομηνία την 14η/07/2016) αφορά  την δημιουργία δύο νέων KICs στους τομείς:

  • EIT-Τρόφιμα για το μέλλον (Food4Future): αφορά στην εξασφάλιση μιας αειφόρου παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των τροφίμων ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και
  • EIT-Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας (Advanced Manufacturing): αφορά την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης

Αποδέκτες της προκήρυξης είναι οι Επιχειρήσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα (δηλ. οι κύριοι φορείς των συνιστωσών του τριγώνου της γνώσης).

ΙΙΙ. Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για την δυνατότητα συμμετοχής στις νέες KICs (ανοικτή προκήρυξη), αλλά και στις υπάρχουσες, καθώς και σε άλλα μικρότερα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πληροφορίες:

ΕΚΤ :  Γεωργία Τζένου, τηλέφωνο: 210 7273965 ,e-mail: tzenou@ekt.gr

ΓΓΕΤ: Αλίκη Παππά (210-7458093) και Μ. Κουτροκόη (210-7458101, mkoutr@gsrt.gr

Πληροφορίες – ανακοινώσεις ΕΙΤ

  1. EIT:  http://eit.europa.eu/
  2. Προκήρυξη ΕΙΤ-έγγραφα: http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0