Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ημερίδα "Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020", Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στο ΕΙΕ

Ημερομηνία:
18/9/2017

Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίας (FET)» του Ορίζοντα 2020, με έμφαση στις δράσεις FET Flagships διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών) την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου (09:00-14:00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). 

Το πρόγραμμα Future and Emerging Technologies (FET) υποστηρίζει νέες τεχνολογίες αιχμής που προκύπτουν από διεπιστημονική προηγμένη επιστημονική έρευνα και μηχανική αιχμής. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της Ευρώπης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Στην εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχουν Εθνικοί Εκπρόσωποι του προγράμματος και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες FET Flagships στον Ορίζοντα 2020 (Graphene, Human Brain, Quantum), το Πρόγραμμα Εργασίας 2018-2020, η ελληνική συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και οι ελληνικές θέσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο (9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα & καινοτομία).

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συμπληρωματικές δράσεις:

"FET Open": υποστήριξη ιδεών για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες, οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και απασχολούν λίγους ερευνητές

"FET Proactive": υποστήριξη αναδυόμενων τεχνολογιών, με στόχο να δημιουργηθεί κριτική μάζα Ευρωπαίων ερευνητών σε υποσχόμενες διερευνητικές δράσεις έρευνας

"FET Flagships": υποστήριξη πρωτοβουλιών στις οποίες εκατοντάδες Ευρωπαίοι ερευνητές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν φιλόδοξες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, όπως η κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου ή η ανάπτυξη νέων υλικών όπως το γραφένιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τo Πρόγραμμα της Ημερίδας και την εγγραφή σε αυτή (η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής ηλ. φόρμας) διατίθενται στην  ιστοσελίδα της Ημερίδας http://www.ekt.gr/el/events/21022

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live/


 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0