Μενού Επιλογών

Πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο : «Καθεστώς Κρατικών ενισχύσεων σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας-ΕΤΑΚ»

Ημερομηνία:
11/3/2016

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, πραγματοποίησε ημερίδα-σεμινάριο σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των έργων κρατικών ενισχύσεων ΕΤΑΚ της νέας διαχειριστικής  περιόδου 2014-2020, την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0