Μενού Επιλογών

Παράταση υποβολής προτάσεων για την συνεργασία Ελλάδα -Ισραήλ

Ημερομηνία:
2/10/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή προτάσεων για την Συνεργασία Ελλάδα Ισραήλ πήρε παράταση. Νέα ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2013.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0