Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ερευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ)

Ημερομηνία:
31/1/2012

Ανακοίνωση 29/2/2012 : Η διαβούλευση παρατείνεται έως τις 5 Μαρτίου 2012.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
 Αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.opengov.gr θα βρείτε τα ακόλουθα:
i) χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ii) εισαγωγική επιστολή του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή Σ. Κριμιζή
iii) πρότυπο για την υποβολή των προτάσεών σας
iv) πίνακας περιεχομένων του πληροφοριακού υλικού σχετικού με τη διαβούλευση.

Τα αρχεία αυτά καθώς και το πλήρες πληροφοριακό υλικό για τη διαβούλευση θα τα βρείτε συνημμένα παρακάτω.
Για τον χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πατήστε εδώ
Για την εισαγωγική επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΤ, καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή,  πατήστε εδώ
Πρότυπο για την υποβολή των προτάσεών σας σε μορφή word, πατήστε εδώ
Πρότυπο για την υποβολή των προτάσεών σας σε μορφή xls, πατήστε εδώ

Τις προτάσεις σας μπορείτε να τις υποβάλλετε είτε μέσω της ιστοσελίδας  www.opengov.gr είτε στη ΓΓΕΤ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
bgogol@gsrt.gr
m.christoula@gsrt.gr

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης: 29 Φεβρουαρίου 2012.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

Βασίλη Γογγολίδη, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού (bgogol@gsrt.gr 210-7458072)
Μαρία Χριστούλα, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Γραμματεία ΕΣΕΤ (m.christoula@gsrt.gr, 210-7458067 και 210 7485750)
 

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0