Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στο νέο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ

Ημερομηνία:
12/4/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ. 62038/12-4-2016

     

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                         για εγγραφή στο νέο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ

             

Η Γενική Γραμματεία ‘Eρευνας και Τεχνολογίας, καλεί όσους επιστήμονες/ερευνητές/ριες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Αξιολογητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με το νέο Μητρώο Αξιολογητών δημιουργείται μια πλήρης και ενημερωμένη τράπεζα πληροφοριών, με βιογραφικά στοιχεία επιστημόνων και ερευνητών, οι οποίοι θα συμβάλουν ως εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Το νέο Μητρώο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες κ.α.,  οι οποίοι κατά καιρούς διαχειρίζονται έργα ΕΤΑΚ και απευθύνονται στη ΓΓΕΤ ζητώντας σχετικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων.

                                    Προϋποθέσεις – Απαραίτητα Προσόντα

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού τίτλου, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Είναι απαραίτητη η  ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει ανάγκη για αξιολόγηση στη γλώσσα αυτή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιστοχώρο : registry.gsrt.gr και να συμπληρώσουν :

α) τα υποχρεωτικά πεδία, Personal Details, Contact Details, κλπ. Επισημαίνεται ότι το εύρος των τομέων (κλάδων/ειδικοτήτων) στο πεδίο Area of Expertise / Specialist Fields αντιστοιχεί στην ονοματολογία Horizon 2020.

 β) να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα

Οι αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα παρεμφερή μητρώα της ΓΓΕΤ ή της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, θα πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους στο νέο Μητρώο, διότι λόγω των νέων κανονισμών, η ΓΓΕΤ υποχρεωτικά θα αντλεί στοιχεία μόνο μέσα από το Μητρώο αυτό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε απευθυνθείτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση : registry_support@gsrt.gr.

 

                                                                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                       ‘Eρευνας & Τεχνολογίας

                                                                                                                                                                                  Θωμάς Μαλούτας

 

 

 

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0