Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
08/01/2019 Για έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται το Technology Forum στην Θεσσαλονίκη, στις 15 Απριλίου
21/12/2018 Β Κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
14/12/2018 Ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY – EIT) ," MEET THE EIT COMMUNITY", 11 Δεκεμβρίου 2018 // Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Ο, Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας
12/12/2018 Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή εργασιών
07/12/2018 Σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (τομέας Έρευνας), Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου 2018
29/11/2018 1η Πανελλήνια Συνάντηση Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.)
22/11/2018 Ημέρες καριέρας για νέους ερευνητές-2018, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 27 και 28 Νοεμβρίου 2018
19/11/2018 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΕΚ)
15/11/2018 Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρ. διαγωνισμού για την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης της Εθνικής RIS3 (τροποποίηση)
30/10/2018 Απόφαση ένταξης της Εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι της "Ελιάς"
16/10/2018 Συνολική Παρουσίαση των ερευνητικών έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από την ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ
26/09/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας(Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018)
12/09/2018 Ανακοίνωση του Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
09/08/2018 Αλλαγή τηλεφώνων της ΓΓΕΤ
30/07/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων (Τρίτη 31 Ιουλίου 2018)
18/06/2018 Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για τους Δικαιούχους του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
14/06/2018 Προκήρυξη Ανοιχτού «Συνοπτικού» Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποτίμησης Συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ»
07/06/2018 Προκήρυξη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα»
15/05/2018 Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης 2017 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης
16/04/2018 Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγγραφές: |1-20|                         

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0