Μενού Επιλογών

Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ημερομηνία:
27/8/2020

Συχνές – ερωτήσεις – απαντήσεις για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα X (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης  και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0