Μενού Επιλογών

Επίσκεψη του ΓΓΕΚ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ημερομηνία:
10/7/2021

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής,την Πέμπτη 8 Ιουλίου,  συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, τους Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες και μέσω διαδικτυακής συνάντησης με τους Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους Διευθυντές του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) συζήτησαν για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.

Επίσης, ο ΓΓΕΚ Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής ξεναγήθηκε στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει σε έκταση του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0