Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εγγραφής στη βάση αξιολογητών του Ιδρύματος Προώθησης Ερευνας (ΙΠΕ) Κύπρου

Ημερομηνία:
23/10/2017

Σκοπός της βάσης αξιολογητών και του συστήματος γενικότερα του ΙΠΕ, είναι η εξυπηρέτηση της εξ'αποστάσεως (online) αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ιδρυμα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Εάν ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο : Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS - https://iris.research.org.cy και χρησιμοποιώντας το εικονίδιο : Register As Evaluator να εγγραφείτε στο Μητρώο.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://iris.research.org.cy#helpdesk              
Σημειώνεται ότι στην εν λόγω βάση αξιολογητών, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής Κύπριοι επιστήμονες (ανεξάρτητα από το που ζουν και εργάζονται) ενώ όλες οι προτάσεις προς αξιολόγηση θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0