Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παροχών υπηρεσιών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στην κατηγορία Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Ημερομηνία:
18/10/2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, Κατηγορία   Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού».

Η παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή για διάστημα 30 ημερών από την δημοσίευση της και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά της αντίστοιχης ανοικτής πρόσκλησης για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  Επιθυμητή η υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την 17η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00.

Η εγγραφή στον κατάλογο θα γίνει με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων  δικαιολογητικών όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα  της πρόσκλησης, μόνο για την κατηγορία Β.1 «Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού».

Σχετικό link : http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I511I1397I646I448950

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0