Μενού Επιλογών

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»"

Ημερομηνία:
11/12/2017

Υπενθυμίζουμε ότι στις 15.12.2017 και ώρα 16:00 λήγει η περίοδος υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης ‘‘Ειδικές  Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Η Δράση χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load&JScript=1

Οι υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα.
    Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν τη συνημμένη στην Πρόσκληση  Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων και να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr
  • το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση
  • τις ιστοσελίδες:
 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0