Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών

Ημερομηνία:
17/12/2014

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, στον οποίο εντάσσονται 26 εθνικής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές, με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση και σημαντική διασύνδεση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία.

Με την ανακοίνωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών ολοκληρώνεται μια συντονισμένη, ανοιχτή, bottom-up διαδικασία, την οποία ξεκίνησε η ΓΓΕΤ από τις αρχές του 2013, με αξιολόγηση βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στρατηγική προτεραιοποίηση που αναδεικνύει τη διασύνδεσή τους με την έξυπνη εξειδίκευση.

Ο Οδικός Χάρτης αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των ερευνητικών υποδομών και θέτει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σημαντικής δημόσιας χρηματοδότησης – με δυνατότητες μόχλευσης αυξημένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι υποδομές έρευνας θα δημιουργηθούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη μετασχηματίζοντας ισχυρά το παρόν αναπτυξιακό μοντέλο, με όρους σύνδεσης αριστείας και καινοτομίας και απασχόληση βασισμένη στη γνώση.

 

                                                Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας

                                                                                         

                              Δρ. Χρ. Βασιλάκος

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0