Μενού Επιλογών

Ολοκλήρωση επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας

Ημερομηνία:
24/11/2017

Ολοκληρώθηκε σήμερα 24 Νοεμβρίου 2017 η επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση ομοτίμων (Integrated Regulatory Review Service, IRRS) που αφορά στον τομέα της ασφάλειας των ακτινοβολιών στη χώρα. Η αξιολόγηση αφορούσε στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τη λειτουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως ρυθμιστικής αρχής. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση των συστάσεων της αρχικής αξιολόγησης του έτους 2012.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0