Μενού Επιλογών

Επισκέπτες στη ΓΓΕΤ με ραντεβού

Ημερομηνία:
9/11/2020

H προσέλευση  στη ΓΓΕΤ  σε εξυπηρετούμενο κοινό-πολίτες,  επιτρέπεται   μόνο σε επείγουσες-εξαιρετικές περιπτώσεις  όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο(π.χ. τηλεφωνικώς ή μέσω email). Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει  υποχρεωτικά προγραμματισμένο ραντεβού  κατά   τα οριζόμενα  στην  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899).

Σε κάθε περίπτωση  θα πρέπει να τηρούνται  όλα τα απαραίτητα μέτρα  για την διασφάλιση της δημόσιας  υγείας  και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.  Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0