Μενού Επιλογών

Κύρωση Σύμβασης για την λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Ημερομηνία:
12/3/2018

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 7/3/2018 στη Βουλή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, κυρώθηκε η Σύμβαση που υπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο με το Ινστιτούτο Παστέρ Γαλλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη λειτουργία του.

Η κατάρτιση και υπογραφή της νέας Σύμβασης κρίθηκε απαραίτητη από τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενός πολύ σημαντικού ερευνητικού κέντρου της χώρας ώστε να συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στους τομείς της ιατρικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας.


 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0