Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής (Ε&Τ) συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2017-2019»

Ημερομηνία:
8/7/2016

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2017-2019» καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να υποβάλουν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση κοινών έργων Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Τομείς προτεραιότητας Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας -Κίνας (2017-2019)

Οι ερευνητικές περιοχές που περιλαμβάνονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ           της  RIS3

ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ.  ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της RIS3
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ)
  • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  •  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ/ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (Π.Δ.Β.)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΝΩΣΗΣ» ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΑΝΑΔΥOΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ «ΜΠΛΕ» ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

  Οδηγίες για την υποβολή επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι επιστολές θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

 

Οι επιστολές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενημέρωση:

  • για  τον τομέα προτεραιότητας και το πεδίο παρέμβασης που ενδιαφέρει
  • για τον αντίστοιχο Κινέζικο φορέα με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστούν
  • για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου ως προς την ελληνική συμμετοχή  και για την εκτιμώμενη διάρκεια του κοινού έργου. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

 

Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των τομέων προτεραιότητας της επόμενης Κοινής Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας -Κίνας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και πρόκειται να δημοσιευτεί στο τέλος του 2016.

 

Η προθεσμία για την υποβολή επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 31η Αυγούστου 2016.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και υποβολή επιστολών:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Δ/νση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας

Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών

Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα

Συντονίστρια: Αθηνά Χαϊρπάλογλου

                        a.xaerpaloglou@gsrt.gr

                        τηλ: (+30)2107458163

Γραμματεία: Γεωργία Κρανά

                       gkr@gsrt.gr

                       τηλ: (+30)2107458099  

 

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0