Μενού Επιλογών

Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (2η έκδοση)

Ημερομηνία:
2/10/2020

Συχνές – ερωτήσεις – απαντήσεις για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» (2η έκδοση)

Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» αφορούν σε:

α) Εμπλουτισμό των ερωτήσεων 5, 12, 17, 25, 33, 35, 37 και

β) Προσθήκη νέων ερωτήσεων 48 έως 64.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα X (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης  και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0