Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Υποστήριξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Ημερομηνία:
7/12/2020

Στο πλαίσιο υποστήριξης και διευκόλυνσης των δυνητικών δικαιούχων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, σας γνωρίζουμε ότι η ΜΟΔ ολοκλήρωσε τρία (3) ενημερωτικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Το πρώτο βίντεο διευκολύνει νέους χρήστες στην εγγραφή τους, το δεύτερο παρουσιάζει πώς υποβάλλουμε αίτηση χρηματοδότησης σε δράση ενίσχυσης και το τρίτο αναλύει συνηθισμένες ερωτήσεις των χρηστών και σύντομες απαντήσεις από το helpdesk.

Τα βίντεο έχουν αναρτηθεί σε ειδικό κανάλι για το ΠΣΚΕ στο youtube www.youtube.com/channel/UCiEEZbDed815hKQsBFYColA/.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε link για κάθε video χωριστά.

Video 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε 3 απλά βήματα

Video 2: Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Video 3: Ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk

Σημειώνεται ότι για την εγγραφή νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ στο πεδίο ‘‘Επιλέξτε Δράση’’ επιλέγεται η τιμή ‘‘Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας’’. Ακολούθως για την υποβολή νέας αίτησης ο χρήστης αφού επιλέξει «Νέα Υποβολή» στο μενού «Δράσεις Περιφερειών»  πρέπει από τη λίστα «Διαθέσιμες Δράσεις» να επιλέξει «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», ώστε να δημιουργηθεί η αίτηση χρηματοδότησης και να λάβει μοναδικό «Κωδικό Έργου».

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0