Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (3η έκδοση)

Ημερομηνία:
17/2/2021

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (3η έκδοση)

Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη 2η έκδοση του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» αφορούν σε:

Ø  Επικαιροποίηση των ερωτήσεων 3, 4 και 36

Ø  Διαγραφή, λόγω ενσωμάτωσης στην ερώτηση 36, της ερώτησης 52

Ø  Προσθήκη νέων ερωτήσεων 56 έως 58.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα XIII (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση sinergeiesattiki@gsrt.gr

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0