Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 10-18/9/2016, Περίπτερο 15

Ημερομηνία:
7/9/2016

Η  Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ), δίνουν δυναμικό παρών και φέτος στην 81η  ΔΕΘ, φιλοξενώντας στο περίπτερό τους πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα των εποπτευόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, όπως και καινοτόμα προϊόντα της αποτελεσματικής συνεργασίας της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0