Μενού Επιλογών

Σε συνέχεια της από 15/11/2017 ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Ημερομηνία:
15/12/2017

                                                                                                                                                       15.12.2017                                                                                                                                                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 15/11/2017 ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

 

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ το οποίο έχει αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, και παρά τις προσπάθειες των μελών του, δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης όλων των προτάσεων, κυρίως εξαιτίας καθυστερήσεων ή απροθυμίας μικρού αριθμού αξιολογητών.

Επισημαίνεται ότι για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων στις διάφορες επιστημονικές περιοχές είναι αναγκαία η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των επιτροπών αξιολόγησης, αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία του ΕΛΙΔΕΚ στα τηλέφωνα 210 6412410 και 420 ή στον ιστότοπο www.elidek.gr

 

                      Ο Αναπλ. Υπουργός                                                                Η Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας

              

                           Κ. Φωτάκης                                                                                 Π. Κυπριανίδου

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0