Μενού Επιλογών

Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ για την Ελλάδα

Ημερομηνία έκδοσης:
1/9/2014
Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ για την Ελλάδα

Η ΓΓΕΤ εποπτεύει ένα πυκνό γεωγραφικά κατανεμημένο οικοσύστημα Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες πολύπλευρες δεξιότητες για την παραγωγή καινοτομίας

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0