Μενού Επιλογών

Ειδική έκδοση για την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014

Ημερομηνία έκδοσης:
1/10/2014
Εξώφυλλο της έκδοσης Ειδική έκδοση για την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2014

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Ερευνα και την Καινοτομία.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0