Μενού Επιλογών

National Roadmap for Research Infrastructures

Ημερομηνία έκδοσης:
1/11/2014
Εξώφυλλο της έκδοσης National Roadmap for Research Infrastructures

General Secretariat for Research and Technology (GSRT) of the Ministry of Education and Religious Affairs is the main public agency responsible for the design and implementation of Research, Technological Development and Innovation Policy and for the administration of the Greek R&D system.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0