Μενού Επιλογών

Research & innovation

Ημερομηνία έκδοσης:
1/3/2017
Εξώφυλλο της έκδοσης Research & innovation

Investment in science, research and technology is a key strategic priority for a development model that is socially,  financially and environmentally sustainable, and is based upon highly skilled workforce and novel, innovative ideas.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0