Μενού Επιλογών

Δράσεις της ΕΕΑΕ που υποστηρίζουν το προσωπικό και τις υποδομές του συστήματος υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εν μέσω πανδημίας

Ημερομηνία:
7/4/2020

Υποστηρίζουμε το προσωπικό και τις υποδομές του συστήματος υγείας με κάθε τρόπο!

 

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το προσωπικό και τις υποδομές του συστήματος υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εν μέσω πανδημίας.
 

 

Ως ρυθμιστική αρχή, επιταχύνουμε, κατά προτεραιότητα, την έκδοση από την ΕΕΑΕ των εγκρίσεων για τη λειτουργία διαγνωστικού ιατρικού εξοπλισμού ακτινοβολιών, όπως είναι οι αξονικοί τομογράφοι και τα ακτινογραφικά συστήματα, απαραίτητου για την αντιμετώπιση περιστατικών του νέου κορωνοϊού. Μεριμνούμε, δηλαδή, για την ταχύτερη δυνατή έκδοση αδειών ή αποδεικτικών καταχώρισης για πρακτικές με χρήση ακτινοβολίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υγείας. Ενδεικτικά, τις τελευταίες μέρες έχει επιταχυνθεί η αδειοδότηση για τη λειτουργία εξοπλισμού που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, στο Νοσοκομείο Παμμακάριστος κ.ά. 
 
Σχετικός σύνδεσμος : 
 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0