Μενού Επιλογών

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης: Ειδική έκδοση του BIP Finder για τον COVID-19

Το BIP! Finder (bip.imsi.athenarc.gr) είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ερευνητές στην εξερεύνηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπει την κατάταξη (ranking) και σύγκριση δημοσιεύσεων με βάση διαφορετικές μετρικές απήχησης (impact). Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να προτεραιοποιήσουν τις αναζητήσεις τους γύρω από τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια εποχή όπου ο όγκος της διαθέσιμης βιβλιογραφίας είναι εξαιρετικά μεγάλος. Οι μετρικές απήχησης που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται αναλύοντας μεταδεδομένα για τις δημοσιεύσεις και τις μεταξύ τους αναφορές (citations).

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ευαισθητοποίησης για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων γύρω από την ασθένεια COVID-19 και τον κορωνοϊό που την προκαλεί, προετοιμάστηκε μια ειδική έκδοση του συγκεκριμένου εργαλείου.
Για την έκδοση αυτή συγκεντρώθηκε η σχετική βιβλιογραφία (με βάση το https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research που δημοσίευσε η ομάδα του https://www.semanticscholar.org/) και υπολογίστηκαν διάφορες μετρικές απήχησης για τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις. Η ειδική έκδοση του BIP! Finder για τον κορωνοϊό είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο bip.covid19.athenarc.gr.

Οι τιμές των μετρικών που υπολογίστηκαν για όλες της δημοσιεύσεις είναι ανοιχτά διαθέσιμες στο αποθετήριο zenodo
(https://doi.org/10.5281/zenodo.3723282) προκειμένου άλλες ερευνητικές ομάδες να τις χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τα δικά τους εργαλεία και σύνολα δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.athenarc.gr/el/news/bip-finder-covid-19
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0