Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στο πλευρό της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με πολλαπλά εργαλεία και δράσεις

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) συντασσόμενο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας ως μεμονωμένοι πολίτες αλλά και ως συντεταγμένη Πολιτεία, συστρατεύεται με το Υπουργείο Υγείας και τις δομές του Κράτους στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με πολλαπλές δράσεις. Όπως έχει αποδείξει πολλές φορές στην μακρά πορεία του έτσι και τώρα με αίσθημα ευθύνης του ρόλου και της αποστολής του, θέτει στη διάθεση της Πολιτείας ερευνητικά επιτεύγματα και τεχνολογίες που έχει αναπτύξει, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0