Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Ημερομηνία:
11/6/2018
Ονομασία Κέντρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δρ.Γ. Νούνεσης, έχοντας υπόψη :

  • Το Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21-10-2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»
  • Την α.π. 67(ΕΣΕΚ)/07-06-2018 επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΚ, με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)»


Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή
ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους,

που θα προταθούν από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0