Μενού Επιλογών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σε συνεργασία με το Netherlands Cancer Institute, διοργανώνει το πρώτο “Regional Structural Biology Meeting for Balkans and South East Mediterranean area”, στις 14 Μαΐου

Ημερομηνία:
7/5/2021
Ονομασία Κέντρου

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σε συνεργασία με το Netherlands Cancer Institute, διοργανώνει το πρώτο “Regional Structural Biology Meeting for Balkans and South East Mediterranean area” στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου iNEXT-Discovery (https://inext-discovery.eu) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το iNEXT-Discovery είναι ένα ερευνητικό έργο τετραετούς διάρκειας για την προαγωγή και την αξιοποίηση της Δομικής Βιολογίας στην έρευνα στην Ευρώπη. Στο έργο συμμετέχουν περισσότερες από 25 ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες, οι οποίες θέτουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία τους στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Η πρόσβαση στις προηγμένες υποδομές Δομικής Βιολογίας δίδεται κατόπιν αξιολόγησης, με κριτήρια την επιστημονική αριστεία και την καινοτομία. 

Η εκδήλωση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συγκρότηση ενός κειμένου που θα εκφράζει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, το οποίο και θα αξιοποιηθεί για περαιτέρω συζήτηση στη συνέχεια, με φυσική παρουσία, κατά τη διάρκεια του έργου. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://inext-discovery.eu/events/first-regional-structural-biology-meeting-balkans-and-the-south-east-mediterranean/

Για εγγραφές: https://zoom.us/meeting/register/tJAsd-GhpzgjE9db7CXW_hlcqIAB88t4Crzc

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0