Μενού Επιλογών

Eφαρμογή των καινοτόμων λύσεων του SatisFactory στο βιομηχανικό περιβάλλον του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και ίδρυση της spin-off Farextra

Ημερομηνία:
19/6/2017
Ονομασία Κέντρου

Το ευρωπαϊκό  έργο SatisFactory ανακοινώνει την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων λύσεών του στο βιομηχανικό περιβάλλον του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.

Επιπλέον, η αξιοποίηση της νέας γνώσης και τα προηγμένα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου οδήγησαν δύο φορείς της κοινοπραξίας στην ίδρυση μίας καινοτόμου spin-off εταιρίας. https://www.certh.gr/8A738B45.el.aspx

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0