Μενού Επιλογών

Σε εξέλιξη η επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις (2014-2016) από το ΕΚΤ και την ΕΛΣΤΑΤ

Ημερομηνία:
29/11/2017
Ονομασία Κέντρου

Η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία πραγματοποιείται σε δείγμα 6.000 επιχειρήσεων, αποτελεί το ελληνικό σκέλος της επίσημης στατιστικής έρευνας Community Innovation Survey της ΕΕ, η οποία διεξάγεται σε όλα τα κράτη μέλη. Η σημασία της έρευνας είναι μεγάλη καθώς καταγράφει τη δυναμική των επιχειρήσεων της χώρας, τις συναφείς με την καινοτομία παραμέτρους, τις ανάγκες και τα εμπόδια που αυτές αντιμετωπίζουν σε ένα κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητά τους τομέα.

Σχετικές συνδέσεις

"Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014"

http://metrics.ekt.gr/el/node/345

ΕΚΤ – Δείκτες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας

http://metrics.ekt.gr

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0