Μενού Επιλογών

Νέα και Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
17/04/2018 Φεστιβάλ καινοτομίας και ψηφιακών τεχνολογιών "FUTUR.E.S." του Cap Digital (Παρίσι, 21-23.06.2018)
11/04/2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα "Paris Landing Pack_Explore" του φορέα "Paris & Co"
05/03/2018 Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για νέους ερευνητές
13/02/2018 Αναβολή Διεθνούς Συνεδρίου Ιατρικών Τεχνολογιών MEDXPERIENCE, Παρίσι, 15-16 Μαρτίου 2018
31/01/2018 Διεθνές Συνέδριο Ιατρικών Τεχνολογιών MEDXPERIENCE, Παρίσι, 15-16 Μαρτίου 2018
31/01/2018 3o Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας (3rd International Conference in Development and Economics - I.CO.D.ECON.)
29/01/2018 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική"
29/01/2018 Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος- 21ος αιώνας)», Αθήνα 22-24.11.2018
29/01/2018 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
18/01/2018 Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
18/01/2018 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης
16/01/2018 Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας- (ΕΙΤ) για ενημερωτική ημερίδα στις 13/2/2018 στις Βρυξέλλες για τις δύο νέες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας
10/01/2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα "Paris Landing Pack_Explore" του φορέα "Paris & Co"
21/12/2017 Προκήρυξη βραβείου για ερευνητές του «Κέντρου Ερευνών Βασιλέως Σαλμάν Σ. Αραβίας επί θεμάτων αναπηρίας»
18/12/2017 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου
05/12/2017 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο_Ανακοίνωση Προκήρυξης (2) Θέσεων Καθηγητών
07/11/2017 Προκήρυξη βραβείου γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ 2017
13/10/2017 1η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας» (καταληκτική ημερομηνία την 15.12.2017)
06/10/2017 3ο Διεθνές συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας - ICBHI 2017 ICBHI 2017 - Τελική Παράταση υποβολής εργασιών: 6/10/2017
09/08/2017 Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αγαίου με τίτλο «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας»

Εγγραφές: |1-20|   

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0