Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

CONCORDi 2021: Βιομηχανική καινοτομία για την ανταγωνιστική βιωσιμότητα_διαδικτυακή εκδήλωση

Ημερομηνία:
28/4/2021

Το Ευρωπαϊκό συνέδριο CONCORDi 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Νοεμβρίου 2021. Η βασική του θεματολογία εστιάζεται στη "Βιομηχανική καινοτομία για την ανταγωνιστική βιωσιμότητα".

Το Συνέδριο στοχεύει στον προσδιορισμό των προκλήσεων στον χώρο της έρευνας και  των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα για την επόμενη δεκαετία και την παροχή καθοδήγησης στη θεματική της βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://iri.jrc.ec.europa.eu/concordi-2021 .

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0