Μενού Επιλογών

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία:
30/12/2016

Τροποποιείται η με αρ.πρωτ. 192978/2422/29-11-2016 πρόσκληση, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, έως την 20-1-2017.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0