Μενού Επιλογών

Προκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για τις 11 θέσεις των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων

Ημερομηνία:
7/3/2017

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. (β) του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών αρχίζει την 9Η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ολοκληρώνεται στις 28 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0