Μενού Επιλογών

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ

Ημερομηνία:
4/4/2017

Για να δείτε τις διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, που έδωσε η  Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απο Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης / Μονάδα Γ', επιλέξτε το αρχείο που ακολουθεί.

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0