Μενού Επιλογών

Προκήρυξη βραβείου γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ 2017

Ημερομηνία:
7/11/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε την πέμπτη έκδοση του διαγωνισμού για το βραβείο γυναικείας καινοτομίας για το 2017, με το οποίο επιβραβεύονται γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έχουν επιτύχει σημαντική καινοτομία και έχουν διαθέσει το σχετικό προϊόν στην αγορά.
Τα βραβεία που θα δοθούν στις καινοτόμες γυναίκες είναι τα ακόλουθα:
Πρώτο Βραβείο: €100 000
Δεύτερο Βραβείο: €50 000
Τρίτο Βραβείο: €30 000
Βραβείο Ανερχόμενης Καινοτόμου: €20 000

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε γυναίκες από χώρες της ΕΕ (ή χωρών συνδεδεμένων με τον Ορίζοντα 2020) που έχουν ιδρύσει επιτυχώς εταιρεία και έχουν προωθήσει καινοτομία στην αγορά, ή που έχουν επωφεληθεί από χρηματοδότηση Έρευνας και Καινοτομίας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
Κριτήρια για τη χορήγηση του βραβείου αποτελούν η αυθεντικότητα και η εμπορικότητα του ανεπτυχθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς και ο αντίκτυπος και ο ηγετικός ρόλος των διαγωνιζόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home.

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0