Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ημερομηνία:
18/12/2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα Γεωγραφίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Περιβάλλοντος, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μεσογειακών Σπουδών, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0