Μενού Επιλογών

Προκήρυξη βραβείου για ερευνητές του «Κέντρου Ερευνών Βασιλέως Σαλμάν Σ. Αραβίας επί θεμάτων αναπηρίας»

Ημερομηνία:
21/12/2017

Το «Κέντρο Ερευνών Βασιλέως Σαλμάν Σ. Αραβίας επί θεμάτων αναπηρίας» προκηρύσσει βραβείο για ερευνητές σε τομείς αναπηρίας στα πεδία Υγείας, Κοινωνικής Επανένταξης, καθώς και Ιατρικών, Παιδαγωγικών, Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν ερευνητικά στελέχη αρμοδίων φορέων, ερευνητικών κέντρων, Iνστιτούτων και πανεπιστημιακών τμημάτων.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2017.

Θα χορηγηθεί ένα τιμητικό παράσημο και χρηματικό ποσό ύψους πεντακοσίων χιλιάδων σαουδ. ριάλ.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα www.kscdr.org.sa

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0