Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις

Πίνακας εκδηλώσεων
Ημερομηνία Τίτλος Πόλη Ώρα
10/01/2014 Kick off meeting Horizon 2020 08:00

Εγγραφές: 1

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0