Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διήμερη εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με θέμα : «Copernicus – Sentinels Serving Society and the Environment», Αθήνα, 12-13 Μαΐου 2014

Ημερομηνία:
6/5/2014

H Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδήλωση με αντικείμενο το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης «Copernicus».

Ο τομέας του Διαστήματος αναγνωρίζεται ως βασική παράμετρος για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ενώ η Παρατήρηση της Γης παρέχει πλήθος εφαρμογών χρήσιμων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων- αναγκών.

Η εν λόγω εκδήλωση τιτλοφορείται «Copernicus – Sentinels Serving Society and the Environment», διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency/ ESA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα,  στις 12-13 Μαΐου 2014.  Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει έμφαση στην επικείμενη εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου Sentinel στο πλαίσιο του προγράμματος «Copernicus», που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το πιο φιλόδοξο Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης μέχρι σήμερα.

Την πρώτη ημέρα, η Εκδήλωση θα ξεκινήσει τις εργασίες της με μια εισαγωγική συνεδρία στην οποία θα τοποθετηθούν ομιλητές υψηλού επιπέδου από σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών που αναμένεται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του «Copernicus». Θα ακολουθήσουν θεματικές συνεδρίες, οι οποίες θα παρουσιάσουν το ρόλο του «Copernicus» ως προς την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, τη Θάλασσα και την Αλιεία, τη Γεωργία, τον Τουρισμό και τη διατήρηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, την Ασφάλεια και τον Έλεγχο των Συνόρων και τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών (Πολιτική Προστασία). Η ημέρα θα κλείσει με πολιτικές τοποθετήσεις εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Αντικείμενα της δεύτερης ημέρας της Εκδήλωσης θα είναι η πρόσβαση στα δεδομένα του «Copernicus», καθώς και η πρόκλησή του να διατηρηθεί αυτή βιώσιμη στα επόμενα χρόνια – δύο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα με πολλαπλές προεκτάσεις. Η Εκδήλωση θα κλείσει με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από την οποία θα προκύψουν συμπεράσματα που θα παρουσιάζουν τις μελλοντικές υπηρεσίες του Copernicus από τη σκοπιά των - εν δυνάμει - χρηστών.

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει ένα βήμα/forum για εκπροσώπους από διαφορετικούς κυβερνητικούς φορείς, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες, τον ακαδημαϊκό χώρο και ερευνητικούς φορείς, παρόχους δεδομένων και υπηρεσιών και εκπροσώπους του επιχειρηματικού χώρου και να  δώσει  τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τα δεδομένα Παρατήρησης Γης και το Πρόγραμμα «Copernicus».

Οι εργασίες της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα, ενώ στην επίσημη εναρκτήρια συνεδρία θα είναι διαθέσιμη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική και αντίστροφα.

Η εγγραφή στην Εκδήλωση μπορεί να γίνει στον ιστότοπο της εκδήλωσης: http://congrexprojects.com/2014-events/Copernicus

Για οποιεσδήποτε απορίες/ερωτήσεις έχετε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση copernicus.space.office@esa.int
 

 

Σχετική Εικόνα

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0