Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Εκδήλωση: "Η Έρευνα και η Καινοτομία στην υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ε.Ε., των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας"

Ημερομηνία:
7/5/2014

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διοργανώνουν με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) διήμερη εκδήλωση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Η Έρευνα και η Καινοτομία στην υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ε.Ε., των χωρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (RInES)» στις 29 και 30 Μαΐου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο RInES έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια κοινή προσέγγιση στα παραπάνω θέματα και ειδικότερα σε δύο τομείς υψηλής σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

  1. Εφαρμογές βιώσιμης Ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών με στόχο ένα ενεργειακό μέλλον με χαμηλό έως μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για τις παραπάνω περιοχές
  2. Θαλάσσια έρευνα και στρατηγική στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των οικοσυστημάτων, των θαλάσσιων πόρων και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δώσουν το «παρών» ως ομιλητές εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιοι σε θέματα Ενέργειας και Θαλάσσιας πολιτικής, εκπρόσωποι ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και εκπρόσωποι επιχειρήσεων της Ε.Ε., των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.

Πληροφορίες:
- Μαίρη Παντούλα  [Συνεργάτις Γενικού Γραμματέα Ε&Τ - Υπεύθυνη ΓΓΕΤ ]/ Τηλ. 2107458090 / E-mail: m.pantoula@gsrt.gr]
- Αμαλία Δρόσου [Υπηρεσίες Εξωστρέφειας / Τηλ.: 2310 498214 / E-mail: amelidr@certh.gr, www.certh.gr]
- Πασχαλιά Γεωργουλάκου [Γραμματεία Αντιπροέδρου Δ.Σ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων/ Τηλ. 2291076460/ E-mail: pgeorgoulakou@hcmr.gr]
 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0