Μενού Επιλογών

Δελτίο Τύπου Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη»

Ημερομηνία:
17/6/2014

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου
Διεθνές συνέδριο με τίτλο
«Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 και 13 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τις δυνατότητες των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 για την ενίσχυση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και ΜμΕ στη χρηματοδότηση για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. «InnovFin- EU Finance for Innovators» για την ενεργοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα «InnovFin – EU Finance for Innovators» αναμένεται να διαθέσει σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και σε φορείς ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών περισσότερα από 24 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα δράσουν συμπληρωματικά με άλλες χρηματοδοτήσεις και συνολικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 48 δισ. ευρώ.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν εκ μέρους της Ε.Ε. η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρήστος Βασιλάκος.

Κατά την ομιλία της η Επίτροπος δήλωσε τα εξής: «Τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία προσφέρουν έναν καινοτόμο τρόπο επένδυσης σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη. Η Ε.Ε. υστερεί, σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, στις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε καινοτομία. Γι’ αυτό, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χορηγούν δάνεια για τέτοιες επενδύσεις και να βοηθούν τις επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας να αποκτούν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον στόχο μας για επένδυση του 3% του ΑΕΠ σε Ε&Κ έως το 2020.»

Ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος τόνισε ότι  «Η έρευνα, η καινοτομία και η παιδεία θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας αναπτυξιακής πολιτικής μας και είναι σημαντικό, τόσο τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα όσο και οι καινοτόμες επιχειρήσεις μας, να ενημερωθούν σχετικά με τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ε.Ε.»,  ενώ επεσήμανε ότι «στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΓΓΕΤ θα ενημερώσει όλη την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τις  δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται, έτσι ώστε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δράσεις για έρευνα και καινοτομία κατά την τρέχουσα  προγραμματική περίοδο 2014-20». «Η υπογραφή δύο πολύ σημαντικών συμφωνιών», ανέφερε, «που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη δύο κύριων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων αναδεικνύουν και προβάλλουν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δυνατότητες των νέων χρηματοδοτικών μέσων-εργαλείων για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης». Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης,  την Επίτροπο , τα ανώτατα στελέχη των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου σηματοδοτήθηκαν από την υπογραφή δύο ιδιαίτερα σημαντικών συμφωνιών:
Η πρώτη συμφωνία αφορά στην ανάθεση των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Ορίζοντα 2020» και υπογράφηκε από τον Philippe de Fontaine Vive, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων, τη Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη  και τον Pier Luigi Gilibert,  Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Επενδύσεων.
Η δεύτερη συμφωνία-πλαίσιο αφορά στην περίοδο 2014-2017 και εστιάζει στην τεχνική και οικονομική υποστήριξη δράσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων και την αρμόδια Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 240 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και εκπρόσωποι της επενδυτικής, επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0