Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκδήλωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014 Ζάππειο Μέγαρο

Ημερομηνία:
30/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                            

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία»

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Ζάππειο Μέγαρο

 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του  εξαμήνου της Ελληνικής Προεδρίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο, Εκδήλωση με θέμα : «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία».

Κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας καταβλήθηκε από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία πάντα με τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δυνατή προσπάθεια για επιτυχή διεκπεραίωση και προώθηση των θεμάτων αρμοδιότητάς της, καθώς και για την ώθηση νέων πρωτοβουλιών με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σημαντικό νομοθετικό και πολιτικό έργο ολοκληρώθηκε στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας και του Διαστήματος, όπως η δέσμη μέτρων για την Καινοτομία, η εφαρμογή σημαντικών προγραμμάτων του  πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και ο «ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ», ο συντονισμός ενός από τους πέντε στόχους ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές και το πλαίσιο παρατήρησης και επιτήρησης του Διαστήματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 20 Διεθνείς Εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου εστιασμένες σε  Ε & Κ  τομείς αιχμής, όπως  Διεθνής συνεργασία στο χώρο της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, Διατροφή, Περιβάλλον, Ερευνητικές Υποδομές,  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, Διάστημα.

Βασική πολιτική πρωτοβουλία/Flagship Initiative της Eλληνικής Προεδρίας ήταν η πρόταση για ενισχυμένη Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία στους τομείς τροφίμων και νερού, που αποτελούν σημαντικούς τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία έτυχε θετικής ανταπόκρισης και εξέλιξης στο πλαίσιο των οργάνων της ΕΕ (Συμβούλιο) και αναμένεται  να ολοκληρωθεί επί της επερχόμενης Ιταλικής Προεδρίας. Σημαντική ακόμα ήταν και η ανάδειξη ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ολοκληρώθηκαν επίσης με επιτυχία στους τομείς της Έρευνας και του Διαστήματος τρία Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας, δύο στις Βρυξέλλες και ένα στην Αθήνα (Άτυπο).

Με δεδομένη τη σημασία της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας, ως μοχλών ανάπτυξης, κατά την Εκδήλωση θα παρουσιαστεί το προαναφερθέν έργο  ώστε η εμπειρία  και η δυναμική που αποκτήθηκαν  να αποτελέσουν ενισχυτικούς παράγοντες στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη και ανάπτυξη και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκατοντάδες επιστήμονες, ερευνητές και ενδιαφερόμενοι για την Έρευνα και την Καινοτομία επισκέφτηκαν τη χώρα μας το εξάμηνο αυτό και διαπίστωσαν ότι παρά τις δυσκολίες της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων χρόνων, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα, για μια αφετηρία με στόχο την Ανάπτυξη που θα βασίζεται στην Έρευνα και την Καινοτομία και με όραμα «την Ελλάδα της Καινοτομίας του 2020».

Στην Εκδήλωση θα παραστούν ως ομιλητές ο καθηγητής του πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ και βραβευμένος με το βραβείο «Νobel Laureate in Chemistry 2006» κ.Roger Kornberg, ο Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του ΕΣΕΤ, βραβευμένος με το βραβείο «Τuring Αward 2007» κ.Ιωσήφ Σηφάκης, υψηλά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και του επιχειρηματικού τομέα.

Την Εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Για να δείτε την εκδήλωση πατήστε εδώ

 

Σχετική Εικόνα

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0