Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκδήλωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014 Ζάππειο Μέγαρο

Ημερομηνία:
9/7/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                            

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία»

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Ζάππειο Μέγαρο

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014, η Εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εξαμήνου της Ελληνικής Προεδρίας, με θέμα: «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισμένη στην Έρευνα και την Καινοτομία».

 Με δεδομένη τη σημασία της Έρευνας και της Καινοτομίας, ως μοχλών ανάπτυξης, ο στόχος που τέθηκε κατά την Εκδήλωση ήταν αφενός να παρουσιαστεί το σημαντικό νομοθετικό και πολιτικό έργο που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των θεμάτων αρμοδιότητάς της, καθώς και για την ώθηση νέων πρωτοβουλιών με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αφετέρου  η εμπειρία και η δυναμική που αποκτήθηκαν κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας να αποτελέσουν ενισχυτικούς παράγοντες για ανάκαμψη και ανάπτυξη και να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Την Εκδήλωση άνοιξε, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος , κατά την ομιλία του τόνισε:

«Είναι εύκολο για όλους μας, ανεξαρτήτως ιδεολογικής, πολιτικής τοποθέτησης,  κομματικής αντίληψης, υπαρξιακής θεωρίας του καθενός, να διαπιστώσουμε ότι το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης της χώρας ήταν αυτό που κατ’ ουσία οδήγησε την πατρίδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ένα μοντέλο κρατισμού στο οποίο ο κάθε Έλληνας ή μια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν ότι η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, το νέο, το επαναστατικό, είναι κάτι το αδιάφορο ή κακό. Και ότι αντίθετα το κρατικό, η κρατική στέγη, η οπισθοδρόμηση, είναι αυτό που αποτελεί την ασφαλή κατεύθυνση για το μέλλον. Νομίζω ότι βλέποντας τα πράγματα με καθαρό μάτι, ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι θα καταλήγαμε εκεί που καταλήξαμε.

 

Το πρώτο λοιπόν που οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία είναι να διαρρήξουμε τη σύνδεσή μας με το αμαρτωλό χθες. Και εδώ έρχεται η σημερινή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας και Τεχνολογίας, όπως επίσης όλες οι προσπάθειες που καταβάλει η παρούσα Κυβέρνηση, αλλά και ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας».

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, στη συνέχεια, παρουσίασε το σημαντικό νομοθετικό και πολιτικό έργο που συντελέστηκε κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας και του Διαστήματος. Σημαντική πολιτική πρωτοβουλία/Flagship Initiative της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η πρόταση για Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία στους τομείς τροφίμων και νερού, που αποτελούν σημαντικούς τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια τη χώρα, η οποία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε : «Το εξάμηνο αυτό κληθήκαμε, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, να υλοποιήσουμε τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε μια περίοδο κρίσιμη, καθώς η χώρα μας συνέχιζε να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση.[…]Παρόλ’ αυτά όμως αποδείξαμε ότι εμείς οι Έλληνες, ακόμη και στα δύσκολα τα καταφέρνουμε και μάλιστα με τον καλύτερο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο».

Ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε επίσης ότι: «Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις που είχαμε ως ΓΓΕΤ για την εκπλήρωση των στόχων της Προεδρίας, παράλληλα εργαζόμασταν και για την υλοποίηση μια σειράς σημαντικών δράσεων και στόχων για τη βελτίωση και ενίσχυση του εθνικού ερευνητικού οικοσυστήματος» και ολοκληρώνοντας την ομιλία του κατέληξε : «Υλοποιήσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις δεσμεύσεις μας ως Προεδρία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος όλων των κρατών-μελών και βεβαίως της χώρας μας, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και δείξαμε πόσο σημαντικά πράγματα μπορούμε να κάνουμε ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες και με λιτούς προϋπολογισμούς για την Προεδρία. Η Προεδρία μάς προσέφερε σημαντικές εμπειρίες και καλές πρακτικές για την ολοκλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων  για την έρευνα και την καινοτομία. Και τώρα, που η χώρα μας βγαίνει σιγά σιγά από την κρίση των τελευταίων ετών, στόχος μας είναι να κεφαλαιοποιήσουμε όλες τις εμπειρίες, τα μαθήματα του παρελθόντος και του παρόντος, τις καλές πρακτικές, την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει και να φύγουμε προς τα εμπρός… σ’ ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στην Έρευνα και την Καινοτομία και βέβαια στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε».

Κατόπιν, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ και βραβευμένος με το βραβείο «Nobel Laureate in Chemistry 2006» κ. Roger Kornberg, ένας από τους 23 κορυφαίους επιστήμονες –εκ των οποίων οι 21 είναι κάτοχοι του ίδιου βραβείου- που το 2012 υπέγραψαν υποστηρικτικό άρθρο για τη χρηματοδότηση των δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (επιστημονικό περιοδικό Science), κατά την ομιλία του ανέφερε: « Η δεξαμενή ταλέντων στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, ειδικά αν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να παραμείνουν οι καλύτεροι και ευφυέστεροι νέοι στην χώρα. Η επιστημονική παράδοση αντιπροσωπεύεται από μεγάλους Έλληνες επιστήμονες  του εξωτερικού, καθώς και  από επιστήμονες που εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα.  Πολλοί από εκείνους που εργάζονται στο εξωτερικό θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν, να περνούν κάποιο από το χρόνο τους στην Ελλάδα, ή ακόμα και να επιστρέψουν με πλήρη απασχόληση στη χώρα, εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες».

 

«Κρίνεται σκόπιμη, σημείωσε, η περαιτέρω στήριξη του κράτους στην έρευνα, δεδομένου ότι η επιπλέον δαπάνη που απαιτείται από τη σημερινή διατήρηση της βιωσιμότητας του ερευνητικού περιβάλλοντος στη στήριξη της διεξαγωγής έρευνας παγκόσμιας κλάσης είναι σχετικά μικρή.  Με τη διάθεση ενός ποσού από   50 έως 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως (περ. 37 έως 74 εκατ. ευρώ), βάσει αριστείας και εξαιρετικής απόδοσης, θα χρηματοδοτηθούν αρκετές εκατοντάδες εργαστήρια παγκόσμιας κλάσης. Αυτό δεν αποτελεί μόνο  ένα ασήμαντο ποσό σε σύγκριση με άλλες εθνικές δαπάνες, αλλά η απόδοση μιας τέτοιας επένδυσης, σε βάθος χρόνου, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί να ληφθεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Θα οδηγήσει στη δημιουργία  τεχνολογικής βιομηχανίας κάθε είδους. Θα μετατρέψει κάθε πτυχή της εθνικής δραστηριότητας, όπως την πληροφορική, την ενέργεια, τη βιομηχανική παραγωγή, τη  γεωργία, τη βιοϊατρική και άλλους τομείς. Μια μέτρια αύξηση της υποστήριξης για τους καλύτερους επιστήμονες και τα κέντρα αριστείας στην Ελλάδα είναι το φυσικό επόμενο βήμα στην υλοποίηση της αναφοράς για την Υποστήριξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι κρίσιμης σημασίας, κατέληξε ο κ. Kornberg, για το μέλλον της Ελλάδας και των ανθρώπων της».

 

Η καθηγήτρια, MD και π. Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής, Διατροφής και Υγείας της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) κ. Άρτεμις Σιμοπούλου, στη συνέχεια, μίλησε για τη συμβολή της παραδοσιακής διατροφής της Ελλάδας στην υγεία και στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την κ. Σιμοπούλου, «η παραδοσιακή διατροφή της Ελλάδας-και πιο συγκεκριμένα η διατροφή της Κρήτης πριν από το 1960-είναι η μόνη δίαιτα που είναι ιατρικά αποδεδειγμένη ότι συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου, καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Πέραν της χρήσης του ελαιόλαδου και της μείωσης των κορεσμένων λιπαρών σε σχέση με τη δυτική διατροφή, η παραδοσιακή ελληνική διατροφή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ισορροπημένων Ω-6 και Ω-3 λιπαρών οξέων και την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά απ’ ότι άλλες δίαιτες των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου. Η παραδοσιακή ελληνική διατροφή είναι πράγματι η πλέον υγιεινή και είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα συστατικά των τροφίμων που συμβάλλουν στην υγεία, που θα οδηγήσουν σε υγιέστερους ανθρώπους, λιγότερες ιατρικές δαπάνες και στη δημιουργία και εξαγωγή των ειδικών προϊόντων με την ονομασία ‘’Ελληνικά και υγιεινά’’, που θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και σε άλλα σημαντικά οικονομικά οφέλη».

«Η λεκάνη της Μεσογείου, τόνισε η κ. Σιμοπούλου, ήταν και είναι μια φυσική περιοχή, η οποία κληροδότησε μεγάλους πολιτισμούς και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά αφορά το τι τρώμε. Ποτέ στο παρελθόν η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε αναληφθεί κατά το ίδιο έτος από τις κυβερνήσεις της Αθήνας και της Ρώμης, δημιουργώντας μια σημαντική ευκαιρία ώστε να γίνει το 2014 ‘’το έτος του Νότου’’. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την ίδρυση στο έδαφός της ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου ή Ιδρύματος που θα συνδέει τη γενετική διατροφή με τη φυσική άσκηση για την υγεία, όπως είχε αναπτυχθεί αρχικά από τον Ιπποκράτη. Μεγάλες ιδέες μπορούν να υλοποιηθούν με το καλό της επιστήμης, με υγιείς στρατηγικές, με επαρκείς επενδύσεις και με πολιτική βούληση».

Έπειτα, ο κ. Δημήτρης Λακασάς, υπό τη διττή ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης  Καινοτομίας Α.Ε. και του επιχειρηματία, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η Καινοτομία είναι εκείνο  το οικονομικό μοντέλο το οποίο πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα σε στρατηγικό επίπεδο ώστε να εισέλθουμε σε ένα νέο ενάρετο οικονομικό κύκλο ανάπτυξης. Πλέον, από την εποχή του GREXIT βρισκόμαστε στη εποχή του GRECOVERY και μπορούμε να οδηγηθούμε στην εποχή του GRINNOVATION. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας βασίζεται στους ακόλουθους 3 πυλώνες: 1) Αναγέννηση ελληνικής παραγωγικής βάσης με όχημα την καινοτομία, 2) Εξωστρέφεια και 3) Καινοτομία.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Λακασάς παρουσίασε το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση καινοτομικών δραστηριοτήτων με βάση τον τριπλό έλικα (ακαδημαϊκοί, επιχειρηματικοί και ερευνητικοί φορείς), ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., με πρωτοβουλία της οποίας λειτουργεί ήδη το «Thessaloniki Smart Up Innovation Hub» με 28 start ups, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στο «ΝΟΗΣΙΣ», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Την εκδήλωση, τέλος, έκλεισε με την ομιλία του «Προς μια νέα Στρατηγική Καινοτομίας για την Ελλάδα» ο Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του ΕΣΕΤ κ. Ιωσήφ Σηφάκης, ο οποίος τόνισε «την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής καινοτομίας που θα στηρίζεται στη δημιουργία οικοσυστημάτων χάρη στην συνέργεια ερευνητικών κέντρων, μεγάλων εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων».

 

«Η ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής, επεσήμανε, είναι το αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης σε τρεις άξονες. Πρώτον, τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου που να προωθεί μια σειρά αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών που  στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της έρευνας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των βασικών παραγόντων για τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας. Δεύτερον, τον καθορισμό προτεραιοτήτων που καθορίζουν ένα σύνολο στρατηγικών τομέων της οικονομίας, όπου είτε η γεωπολιτική μας θέση εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είτε η ανάπτυξη τεχνολογίας εξυπηρετεί ζωτικές εθνικές ανάγκες. Τέλος, την αναγνώριση διακριτών ρόλων για καθένα από τους φορείς ανάπτυξης της καινοτομίας και την προώθηση κινήτρων για την απρόσκοπτη συνεργασία τους».

 

Στην Εκδήλωση το «παρών» έδωσαν  εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Σχετική Εικόνα

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0