Μενού Επιλογών

Βασικά Κείμενα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

Υιοθέτηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013)

Υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες το νομοθετικό κείμενο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης (2007-2013) από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Στις 22 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκαν οι περισσότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις δράσεις του 7ου ΠΠ, οι οποίες αναμένεται να έχουν καταληκτική ημερομηνία το Απρίλιο – Μάιο του 2007.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 7ου ΠΠ είναι 50521 εκ. ΕΥΡΩ, ενώ άλλα 2751εκ. ΕΥΡΩ θα διατεθούν από το αντίστοιχο Πρόγραμμα της ΕΥΡΑΤΟΜ.

Το 7ο ΠΠ  διαρθρώνεται σε πέντε ειδικά προγράμματα:  τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα – ‘‘Συνεργασία’’, ‘‘Ιδέες’’, ‘‘Άνθρωποι’’ και ‘‘Ικανότητες’’ – καθένα από τα οποία αντιστοιχεί  σε έναν κύριο στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα-  συν ένα άλλο ειδικό πρόγραμμα που αφορά τις  άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Η κατανομή του προϋπολογισμού στα 5 ειδικά προγράμματα έχει ως εξής:

  • Συνεργασία - Συνεργατική έρευνα (32413 εκ. ΕΥΡΩ)
  • Ιδέες - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (7510 εκ. ΕΥΡΩ)
  • Άνθρωποι - Ανθρώπινο δυναμικό, δράσεις Μarie Curie (4750 εκ.ΕΥΡΩ)
  • Ικανότητες - Ικανότητες έρευνας (4097 εκ. ΕΥΡΩ)
  • Κοινό Κέντρο Ερευνών (1751 εκ. ΕΥΡΩ)

Το 7ο ΠΠ για την ΕΥΡΑΤΟΜ διαρθρώνεται σε δύο ειδικά προγράμματα, το ένα εκ των οποίων αφορά τις άμεσες πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0