Μενού Επιλογών

Προγραμματισμός εκδηλώσεων για την παρουσίαση των μελλοντικών προκηρύξεων του Ορίζοντα 2020 σύμφωνα με Προγράμματα Εργασίας 2016-2017

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προσχέδια των προγραμμάτων εργασίας 2016-2017 του "Ορίζοντα 2020", η ΓΓΕΤ σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προγραμματίζουν την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με  τις επόμενες προκηρύξεις του "Ορίζοντα 2020".

Ο προγραμματισμός αυτός παρουσιάζεται στο αρχείο : Εκδηλώσεις

Αναλυτικά στο  αρχείο αυτό  παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες ημερίδες για τους θεματικές προτεραιότητες των Προγραμμάτων Εργασίας του Ορίζοντα 2020, η ημερομηνία και  ο τόπος διεξαγωγής,  τους ομιλητές από την Ε. Επιτροπή,  τα στοιχεία επικοινωνίας των Εθνικών Σημείων Επαφής, ιστοσελίδες των φορέων οργάνωσης κλπ.   Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται/συμπληρώνονται κάθε εβδομάδα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία  μπορείτε να επικοινωνείτε, ανάλογα με την θεματική προτεραιότητα του Ορίζοντα 2020, με τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής ΕΚΤ και ΠΡΑΞΗ, που είναι αρμόδια για τη διοργάνωση των σχετικών ημερίδων.

Η πρώτη προγραμματισμένη εκδήλωση αφορά στην παρουσίαση του νέου Προγράμματος Εργασίας 2016-2017 της θεματικής προτεραιότητας του Ορίζοντα 2020 - Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Τεχνολογίες προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής, Bιοτεχνολογία (NMBP) και θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα (θα ακολουθήσουν ημερίδες για τη συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας). Περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα και φόρμα συμμετοχής) αναφέρονται αναλυτικά στο ακόλουθο σύνδεσμο:  http://help-forward.gr/el/event/1639

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0